Skip to main content

Cyfrol LXXIX. Sefydlwyd 1827. Pris lc. ÿr fltbraw: CYHOEDDIAD MISOL AT WASANAETH ysgolìon Sabbatbol BEDYDDWYR. GOLYGYDDION:- Y Parchedigion H. Williams, Nantyglo; H. C. Williams,Corwen; aS.G.Bowen,A.C.,Eglwyswrw. MAI, 1905. Y CTNNWYSIAI). Teaethodau,— Dv. Timothy Richard.—Darlt:n.................... 131 li«lvddiadau nodedig vn Nghyinru vu nech- reu lí>05....................'..................................... 133 GWEESI r'lí Ysgolion Saeeathoi...................... 134 Conul vj: Adroddwe,— Merthyrdod Stephan ....................................... 147 Meibión Noah................................................ 148 Fydd yn y nefoedd nos.'.................................... 150 OONGI. 'Y PLANT,— Aeblysur ystnií'eniad "Tafl allan rafì bywyd" 151 Oriawr y Pab.................................................... 151 Gweddi.—DAELUN............................................ 152 Ystôl ediíeirwch................................................ 162 Gwibdeithiau (trips) i gyfari'odydd gweddi...... 153 Ceeddoriaeth y Sol-fa.....................................153 Adolygiad y Wasg.............................................155 P.AEDDON1AETH ................................................... 155 Y GONGI. GENADOL............................................. 166 GOlYNIADAt: AC ATEBION................................... 158 DlIYRION ............................................................. 158 1 ,LANGOLLEÎí: AROEAFl W YD OAN W. WlLLIAMS, SWYDDFA'B ''GfcEAL" A'S "AtHRAW.'