Skip to main content

Cyfrol LXXIX. Safydlwyd 1827. Pris lc. ,&J yr fltbraw: CYHOEDDIAD MISOL AT WASANAETH ysôolìon SabbatDol BEDYDDWYR. GOLYGYDDION:- Y Parchedigion H. "Williams, Nantyglo; H. C. Williams.Corwen; a3.G.Bowen,A.C.,Eglwyswrw. EBRILL, 1905. <Sb Gtt Y CYNNWYSIAD. TliAETHOI'.U",— Gweddio yn gyhoeddus.................................. 99 "Deffro di yr hwn wyt yu oysgu".................... 101 Ammheuwyr ac amniheuaeth........................... 102 Yrenwau yn "Hyfry bywyd"..................... 103 Capel Coffàdwriuethol Dr. Prichard.—Dabltjn 105 GWEESI I'K YsíìOI.ION SABBATHOL ..... 107 <ŵ .Aù *£> Cçp »y» .59 Congl yii Adboddwb,— Acbuhwch fv mhlentyn.................................. 112 Gweddio ...'...................................................... lis Prydferthwch, rhinwedd, mons a gras........... 114 CONGL Y Pí.ANT,— Brenin y Congo yn derbyn pennaethiaid Teino. —Dablun ...................................................... lltî Maddeuant ................................................... 118 Llongfeddiannwr mawr a'r dydd Sabbath ...... 118 "Detfrowch ypregethwr" ............................. 119 Dyrnu ymaith y propiatt.................................... 119 LÎwyryinwrîhodwyr mewn safleoedd nchel..... 120 Hanesyn um y Cadfridog Gordon..................... 120 Cebddobiaeth y Sol-fa..................................... 121 Adolyoiad y Wasg............................................. 122 BABDDONIAETH ................................................... 123 Y GONÜL GENADOL........................................... 124 GOFYNIADAU AG ATEBION................................... 125 DlFYBION ............................................................. 126 eö9 Gfà r^, c'5>' l&SE> Oci <XÌ ä«L ■.<■-, Oŵ^fẁ ?£^&* r'#r s— Llangollen : ARGEAFFWYD üan W. Williams, Swyddfa'e " Greal" a'e "Athhaw."