Skip to main content

a& *>\> J^ " ^\r^ /7*\ b#cJ /^Si b <XÎ <*T <*I ^%£^ yr jRDraiD: CYHOEDDIAD MISOL AT WASANAETH ysôolìon Sabbatbol BEDYDDWYR. GOLYGYDDION:- Y Parchedigion H. "Williams, Nantyglo; H. C. Williamj.Corwen; aS.G.Bowen,A.C.,Eglwyswrw. &) :x> l*> ö® &) MAWETH, 1905. Y CYNNWrSIAD. Tbaethodatt, — <+wneuthur yn dda ar y Sabbath yn gyfreithlon 67 Y Pareh. C. H. Williams, Indià, á'i bnod.- DARLUNIAU................................................. ... 71 "Cytt'eseiugobaith"..................................... 72 Bedydd ett'eithiol yn Salem, Penyeae................. 74 GWEESI I'E YSGOLION SABBATHOL ..................... 76 CONGL YE ADEODDWB,— Y dall ar fin y tt'ordd........................................... 81 Y pryí' sy'n bwyta'r gwreiddyn......................... 82 CONGL Y Plant,— ÍX> •7Í- Mr. Thos. Cook, y pleser-deithiwr.................... Gwirionedd: ehwedl Rwsiaidd........................... Y diwygiad.................................................... Bi-awddegau newyddion y diwygiad.................. fy CEEDDOEIAETH Y SOL-FA Ŵ> Adolygiad yWasg....................... Baeddoniaeth................................ COFNODION YB YSGOL SABBATHOL Y GONGL GENADOL ....................... GOFYNIADATJ AC ATEBION .............. Llangollen: AbgbaffwydganW. Williams, Swyddfa'b "Geeal" a'b"Athbaw.'