Skip to main content

Cyfrol LXXIX. Sefydlwyd 1827. Pris lc. >4TJ *T A Ä A A ô S p:: yr fltbraiü: î: CYHOEDDIAD MISOL Ŵl ^ ©^ÍS^f, AT WASANAETH 3^^@- ll ysôolìon Sabbatbol f* L -* BEDYDDWYR. ^f ° "t>v»f GOLYGYDDION:- TfcS^ ra^E Y Parchedigion H. Williams, Nantyglo; H. C. W> Gfp) <?' OCD jáj$ !& William8-Corwen; aS.G.Bowen,A.C.,Eglwyswrw. ^' IONAWR, 1905. 1?-' ^ Y CYNNWYSIAD. JiS^ F9 f?V) @HI '-THAETHODAr,— JiS> 67 - a, ; y Parch. Iorwerrh Jones, Mae.-t >g. - Dabltn.. !1 ■"''* (i #5 ^ Santeiddio y Sabbath.............................. - ^. jÄçrç •g wa> Gwneyd da yri ddirgel.................................. S "*""" Kc) Sv9 ($3? Gwebsi i'b Ysgolion Sabbathol ..................... 9 1(Jg) <3Z9 é)( ©J'j^jt CONGL YE ADEODDWE,— $& Y lio/iaì ('hnrter................................................ 17 ýfa Y fasuach feddwol .................................... 18 (9 OQ (gri, Y tabernacl a'r gwasanaeth erefyddol o dan y $S> HL jlL gyfraith.........................................................'.. io Yò £l"3 'w CoxGL Y Plant — fi^ ^^í/p Ysbryd gweddi — Daelun................................. 21 T^fc^ <ÿ>i ~$&~' ^vs Christmas Evaiis yn dechreu i regethu ........... 21 >Cŵ - '"^ 1 S^ ,'|A/ Yr ysgolfeistr du............................................. 22 v|í Vb Fíordd dda i ddysgu..................................... 22 q/* à&è*CEEDD0RIAETH TS0L-FA.....................................23 <8 ä ìf-> CY-, ojS ADOLYGIAD YWASG ............................................. 2% Wr», pWí) ^i 3*^©>>^>fc Baeddoniaeth...................................................... 25 & 09 W ìx> „ J a w T^S^S/Ẁ COFNODION YR 1SG0L SABBATHOL....................... 2G % JfS> 672) (<lX Y GONGL Genadol ............................................. 27 ?T? CyP Óljí :f^A . !y GOFYNIADAU AC ATEBION.................................... 29 CÇÌ $$£ fe A sjt DlFYEION............................................................... 30 {$ Ŵ ^^^ÿ'^o^^ÿ^rr$:ŵ#^g^^'^'4|, Llangollen : Aegeaffwyd gan W. Williaîis, Swyddfa'e ".Greal" a'r "Atheaw."