Skip to main content

YR ATHRAW. Rhif534. MEHEFIN, 1871. Pbis lc. CYFADDASRWYDD TREFN YR EFENGYL I GYFARFOD AG ANGIIEN PECHADUR.'- ^EDI dangos 3-11 ein hysgrif flaenorol rai o gymhẃÿà- ^$$'&P ^erau trem yr efengyl i gyfarfod âg anghe'n pêläî- adur, awn yn mlaen yn yr ysgrif hon èto f yehwari- egu ychydig atynt. Y mae ei chyfaddasrwydd i'w weléd yri 3. Am ei bod yn ymwneyd cymmaint û chalon dyn. Dyma lle y mae diff'yg creíÿddau dynol yn dyfod i'r golwg yn benaf. .Gan nad beth yw eu diffygion mewn pethau erèi'll, y .maent ■„yn..fwy diffygiol yn hynyna na dim. A dyna, yn wir, oedd i ,prif.ddiffyg yr hen oruehwyliaeth, sef ei diffyg i ymwàéyd â ^cj|j|löjvdyn. A'r allanol yr oedd a fyno hi gan rnwyaf ';■ orid am ígî^fyddyr efengyl, pan y mae y pechadur yn caeì ei duèddu i^r.djti'hyn, dyna ydyw ei gorchymyn (yntaf hi,••" Fy mab, Jmóes iîiiai dy galon." "I ychydig," yn y grefydd hon, "y ,mae, ymarferiad corphorol yn fuddiol." Y mae yn " cryfhau ;y galon â gras, nid â bwydydd." Nid yr allanol, ganddi hi, sydd yn halogi, ar y naill law, nac yn puro ar y lláw arali. ",Nid yr hyn sydd yn myned i mewn i'r genau sydd yn halogi •dyn ; y pethau sydd yn dyfod allan o'r galon sydd ýri hàlogi dyn." " Cuddiedig ddyn y galon mewn anllygredigaeth " a ofy.nir ganddi. " Nid. ýẅ! teyrnas Dduw fwyd a diod ; önd -cyfiawnder, a thangnefedd, a llawenydd yn yr Ysbryd ffläri." ,'>jNid yr, hyn sydd yn yr amlwg," gan y grefydd yma, " sýdd I^d4wy_ac.iud.eawaediad yw yr hynsydd ÿn y* amlwg yà