Skip to main content

YR ATHRAW. Rhif 529. IONAWR, 1871. Pris lc. MISS CATHERINE HUGHES, POTTERY ROW, LLANELLI. 'ID wyf yn gwybod am well stimulant neu gymhellydd i ddaioni i'r oes sydd yn codi, na gwneyd cofnod o symmudiadau, neu ddyrchafiad ffyddloniaid ieuainc oddiwrth eu gwaith at eu gwobr, y rhai mae eu hanes yn adeil- adol a buddiol i ereill ag sydd wedi eu gadael ar eu hol; fel mai nid er eu mwyn hwy yn unig yr ysgrifenir eu coffadwriaeth, ond er addysg i ereill, fel yr ysgrifenwyd hanes Abraham gynt. Na ddiystyred darllanwyr yr Athraw, gan hyny, ddarllen hanes bywyd rhinweddol y rhai a ymadawsant â'r fuchedd hon, gán adael ar eu hol esiamplau o rinweddaa moesola chrefyddol; nid er mwyn i ni yn ofergoelus eu parchu, ond er mwyn i ni yn ddifrifol eu hefelychu, mor belled ag yr oedd- ynt hwy yn canlyn Crist. Yr ystyriaethau uchod a'n tueddodd i ysgrifenu yr ychydig linnellau hyn am Catherine Hughes, yr hon ydoedd ferch ieuanc o gymmeriad da, bywyd diargyhoedd, ac ysbryd crefyddol. Merch ydoedd i'r diweddar James a Itachel Hughes, Mary St., Llanelli; ac er nad oedd ei rhieni yn proffesu egwyddorion y Bedyddwyt, (sef egwyddorion y Tes- tament Newydd,) eto hawliodd iddi ei hunan yr hawlfraint hòno a berthyn i bob creadur rhesymol, sef i farnu drosti ei hunan yn ei materion crefyddol; a'r man a ddewisodd Miss Hughes i arfer gwrando gair Duw, oedd yn nghapel Seion, lle y Uwyr argyhoeddwyd hi o'i chyflwr dirwyedig wrth natur, ac o'r anghenrheidrwydd am y cyfnewidiad hwnw ag y mae