Skip to main content

Cyfrol LXXXIV. Sefydlwyd 1827. Pris lc. &te&*&* l^§#g'^Ì" Ẁ§^§2 ŵ; ;x> yr fltbrai»: CYHOEDDIAD MISOL AT WASANAETH ysô0lìon Sabbatbol BEDYDDWYR. GOLYGYDDION:- ífö ;;x> Y Parcheäigion H. WilUams, II. Cernyw Williams, a S. G. Bowen, A.C. TACHWEDD, ">0 OC 03 T CTNNWTSIAD. Traethodau, &c,— Nodiadau Goíygyddol............................. Hanes Iesu yn gweddio................................ 325 Y Maen Moäbaidd...................................... 3?" Miehael Peneberjí.............................. 3-29 Mr. John Thomas. Plas-vn-Fron, a Mr. Spurpeon.—Darlün................................. 330 Y Parch. \V. Ii. James, Iudia........................ 332 Philistia........................................................ 334 Enoeh .. .................................................. 335 Ysgolion Elf enol y Deyrnas........................... 335 7P 2X> Gwersi i'r Ysgolion Sabbaíhol . _ ^ Congl yr Adroddwr, — X_"?X> Yr Iesu wrtho'i hun ................................... 338 ■ --■."; "W|v A ddaw dy freuddwydion i ben ? .................. 339 6X3 .^.' Congl y Plant,— •íÀa ,-fys Liminamina.— Dablttn ................................. 341 9ys' íj- YGlô a'r Crochan...................................... 342 (2/9 fi)j'" " Ydy'Satan 3rnfwy nafi, nhad?" ............ 343 KS^^l; Cerddoriaeth y Sol-ffa ........................... 344 iJf&ÿ* Adolygíad y Wasg ................................ 346 j^F Barddoniaeth ...................................... 34/ Y Gongl Genadol ................................... 348 Gofyniadau ac Atebion ........................... 349 M) @#@ @ %&«tfWw ff î Llangollen : Aegeaffwyd gan W. Williams, Swyddfa'e " Geeal" a'e "Atheaw."