Skip to main content

Cyfrol LXXXIV. Sefydlwyd 1827. Pris lc. ês> yt fltbraip: CYHOEDDIAD MISOL AT WASANAETH ysôolìon Sabbatbol BEDYDDWYR. çx> k>. teẅé) M' GOLYGYDDION:— Y Parchedigion II. Williams, H. Cernyw Williams, a S. G. Bowen, A.C. MEDI, 1910. Y CYNNWYSIJ.D. Traethodau, &c,— Nodiadau Golygydclol.................................... 259 Irad.................................................. 261 Y Maen Moabaidd.......................................... 262 Yn mheri llawer o ddyddiau ........................ 263 Pbilistia................................................„........ 265 Tŷ y Cenadwr Forsytb.—DARLtiîf ............... 266 0® >í£ Gwersi i'r Ysgolion Sabbathol *sfê Congl yr Adroddwr,— Jjk Difaterweb creíyddwyr yr oes ...«................ 274 oA I fy mam......................................................... 278 fj5> Congl y Plant,— Ogaregi gareg ............................................. 279 Y gair " Jebofah" yn Exod. vi. 3................... 279 Ydderwen—Daeltjn...^............................... 280 ,M Cerddoriaeth y Sol-ffa............................ 281 y$ Adolygiad y Wasg ................................ 282 cJjP Barddoniaeth ...................................... 282 qU Cofnodion yr Ysgol Sabbathol ................ 284 <& i£% iX> Y Gongl Genadol ................................... 284 jb <2v9 ip# Gofyniadau ac Atebion ........................... 286 *% :x> Llangollen: Aeösaîwtd gan W.Williams, Swyddfa'e "Geeal" a'e "Atheaw.':