Skip to main content

Cyfrol LXXXIV. Sefydlwyd 1827. Pris lc. Tr^ -a^a^ŵ m^W^W yr fltbraw: CYHOEDDIAD MISOL AT WASANAETH ysôolìon Sabbatbol BEDYDDWYR. GOLYGYDDION:- Y Parchedigion H. Williams, II. Cernyw Wüliams, a S. G. Bowen, A.C. MEHEFIN, 1910. Y CYNNWYSIAI). III $P Traethodau, &c,— A Jiî Nodiadau Golygyddol.................................. 163 *oS gr Philistia ....................................................... 165 röÄrgt Bwa Drusus ar Ffordd Appia.—Dablun...... 166 Mawredd llawenydd a dedwyddwch pererin- ion Seion..................................................... 168 YrAipht ...................................................... m Uü J «&$ í?X> Gwersi i'r Ysgolion Sabbathol................... 172 l^ Congl yr Adroddwr,— 'N,- ìì? Addysgr yr aelwyd..........................................179 cra ç|! c011^1 y plant,— p) " |ja James Garfield a'i esgidiau cyntaf ............... 183 <*$ »î Y ddwy eneth ienanc a'r rhodd.................... 184 3P &^n Cerddoriaeth y Sol-ffa ............................ 185 yj 2x> Adolygiad y Wasg.................................. 186 OÜ ^ẅ Barddoniaeth ...................................., (7\3<Ì$k Cofnodion yr Ysgol Sabbathol ................. 187 J[3 G%ò jJU * Y Gongl Genadol ................................... 188 & JU ..................... 190 SË. !$u Gofyniadau ac Atebion ^S^^Ss Llangollen: Aegbaffwyp gan W."Williams, Swyddfa'e "Greal" a'e "Atheaw."