Skip to main content

Cyfrol LXXVIII. Sefydlwyd 1827. Pris lc. - n- <> «~ ■■«' ÿr fltbrau): CYHOEDDIAD AIISOL AT WASA>'AETH ysgolion Sabbatbol BEDYDDWYR._____ tìOLYGYDDION:— ,f;. ,, Y Parchedigion H. Williams, Nantyglo; H. C. ip G. ,. ^Jf, <À<. ì^ Williams.Corwen; aS.G.Bowen,A.C.,Eglwyswrw. <j<f &M fy TACHWEDD, 1904. Y CYNNWYSIAD. -rr-i ,* TeAETHODAI'. — ;^: :ẃ .Mr. H.H D;.vios, Bothcsaa. Darlun...........-83» Ffj'tldlOJUldi ..................................... 327 Diogi a'i pHiilyniadHU....................................... 329 2')t> (íM'Eiìsi i'i: YsooiAON Sahhathoi...................... îí.'il GSb CONGL Yl; ADEODDWE. Haiu'sMoM'-........................................ Y berth yu Uosìíì .............................. Bwtbyn yr lion Ddaiydtl o'r ('wni........ Tititli Israol o'r Aiphl hyd odreu Sinai -$ ("ON'lrL Tí I'J.ANT. - 'l/f \j Miss Rachol Dnvies.—Darlun........................ 342 y -\ ;l* i r Bj'wyd o woddi................................................ 344 \' a, sí> 'V V C-EBDDORIAETH V Soi.-I A ..................................... 34ó ijf;. V, J<Sv jf^A ADOLTGIAD •■■ WASCi............................................ 341 " ^ :>o N»|* BABDDONIAETH ................................................... 34 - f $ Ä, ^î' Y (jrONo). (.-ÌEN'ADOI 'Il' >T tìOFYNIADAI' AC ATEIUON **S - LLANGOLLEN : AEÜEAFFWYl' GAN W.WlLLIAMS, SWYDDFA'E "GEEAL" A'R "ATHEAW."