Skip to main content

Cyfrol LXXVIII. Sefydlwyd 1827. Pris lc. ÿr fltbrai»: CYHOEDDIAD MISOL AT WASANAETH ysôolìon Sabbatbol ____BEDYDDWYR. GOLYGYDDION:— YParchedigion H. Williams, Nantyglo; H. C. fâç Williams,Corwen; aS.G.Bowen,A.C.,Eglwyswrw. MEHEFIN, 1904. (S> Y CYNNWYSIAD. \fc ty Tbaethodau,— U' pl ?$ YrysgolSul.................................................. 163 *? $m> fJ. Y capelyn-y wlad.—Dablun.......................... 1(50 Gwroniaid Cenadol.—Judson........................... 167 GWEBSI I'B YSGOLION ÖABBATHOL..................... 171 ©0 CONGL YE ADRODDWB,— |? 6Zjp O^ y Bronrhuddyn riW»')> Reâ-brmst) .................. 181 A§ J>> Cwyn yr umddiíad............................................. 182 te Öc9 éJK CONGL Y PLANT,— **<S\5>* jí'•!•■. Un vn fwy na llawer ....................................... 184 OG ^> ?>0 Llo&on .......................................................... 185 3-IäsS^M: Os ei chael, cael yr oreu.................................... 185 W? 6pv) (^T .... 186 OC/ Ä ©0 .... 1S7 Babddoniaeth ................................................... 188 fa COFNODION YE YSGOL SABBATHOL...................... 188 MS> GJ3 <$fc ŵ Al % Y GONGL GENADOL............................................. 189 <g, |^ ,§> V. i; GOFYNIADAf AC ATEBION..........................'.......... 190 (J(|, -vỳî ^ Ceeddobiaeth y Sol-fa........................ [c) C-.9 ':>j'~ Adolygiad y Wasg................................ «ÌJt§> «aJÌ&ÊŴi &Ä Llangollen: Abgbaffwyb gan W.Williams, Swyddfa'r "Gbeal" a'e "Atheaw."