Skip to main content

Cyfrol LXXVIII. Sefydlwyd 1827. Pris lc. yr fltbraie: CYHOEDDIAD MISOL AT WASANAETH ysôolìon Sabbatbol BEDYDDWYR. GOLYGYDDION:- Y Parchedigion H. Williams, Nantyglo; H. C. William8,Corwen; aS.G.Bowen,A.C.,Eglwyswrw. M AI, 1 904. !» Y CTNNWTSIAD. Tbaethodau, - íl^ Mr. Owen Jones, fOimt ;/ Caufi 131 K5t; Y Tabernacl, Rhyl. -Dablvn \p> Ŵ9 ëJlf GWEBSI I'E YSGOLION SAHRATHOI...................... 138 'X fỳ} CONGL YE ADEODDWB,— J^^îs.'f Adeilad pan Dduw. Jf5 r-*^) (7» Moch Gadara...... j^ °ÙLÌ ^Jî Hywel ìiMyftmwy.. <5* lÎL ty ìji CONGL Y PLANT,— c|S? "* J^ Y dyn hunanol ............ '" v S j- ' * L. Cais y gẁr k( 'ludog........ *&■ 3Í ÍŴ Y Chinead a'i Waredwr 146 147 148 149 150 151 Y /inwfacli ddu.—Dablun.............................. 151 Vavasor Powell yn Treuddyu........................... 152 >ÿ Ceeddobiaeth y Sol-fa ..................................... 153 Baeddoniaeth ................................................... 154 Y Gongl Genadol............................................ 155 COFNODION YE YSGOL SABBATHOL...................... 157 GOFYNIADAf AC ATEBION................................... 158 <XÍ Oci :x> Llangollen : Abgeaffwyp gan W. Williams, Swyddfa'e "Greal" a'e "Athbaw."