Skip to main content

Cyfrol LXXVII. Sefydlwyd 1827. Pris lc. M yr fltbrawTlP <*?> &G» CYHOEDDIAD MISOL <?* AT WASANAETH ^Il ysôolìon Sabbatbol ** * ^J_____BEDYDDWYR. «^» X& ÖOLYGYDDION.— SÌ^ fS> 6Sc) Q* Y Parchedigion H. Williams, Nantyglo; H. C. ]fS> Gì^d Williams.Corwen; aS.G.Bowen,A.C.,Eglwyswrw S> <$£> éJT--------------------------------------------------------------R^ RHAGFYE, 1903. *^€ ©6^0$ Y CTNNWTSIAD. ^ ) ü í? TreulioyNadolig........................................ S56 °® ^ * nr 4? Diogi a'i ganlyniadan...................................... 356 ^- ,-. g) eSö <9T fè> eS© <sj GWEESI I'E YSGOLION SABBATHOL.— DAELÜN. .. 362 „ CONGL YE ADEODDWE,— S> <5® Où Taäu ceryg ....................................................... 368 *P Gwj-liau Nadolig.............................................. 369 ^ ^V J$ CONGL Y PLANT,— -Jtf^O ^J £L Mrs. M. M. Richard, Clúna.—Dablttn............ 370 *<^6> Sr 3*/*^ ^ ^J^ CeÈDDOEIAETH Y SOL-FA.................................... 371 lg)<oç) b £$M <?>(> ADOLYGIAD Y WASG............................................. 372 £* ^)Ŵ><$^ BAEDDONIAETH ................................................... 372 fööSé) ^j^ 9^. COFNODION YE YSGOL SABBATHOL ..................... 37Í ^ ^ f Y GONŴL GENADOL............................................. 375 fe*^ j jAÌ ^fê ÜOFYNIADAU AC ATEBION ............................... 376 1 jfe cSjl Y CY*™IAD ...................................................377 fe ®*> Llangollen: Aegeaffwyd gan W. Williams, Swyddfa'e "Geeal" a'e "Atheaw."