Skip to main content

Cyfrol LXXVII. Sefydlwyd 1827. Piis lc. &£. oc e> <aîs> ë) <x; J?r fltbraio: CYHOEDDIAD MISOL AT WASANAETH ysôolìon Sabbatbol BEDYDDWYR. <Xv oc fòGS GOLYGYDDION:- Y Parchedigion H. Williams, Nantyglo; H. C. Williams.Corwen; aS.G.Bowen,A.C.,Eglwyswrw. TACHWEDD, 1903. <Xì 6Zp 30 ÖO :x> Y CYNNWYSIAD. Teaethodau,— Coígoloíu Mr. T. E. Ellisyn yBala............... 323 Diojíi a'i ganlyniadau..................... :î-24 Abel Morgan, awilwry Mycegair Ysgrythyrol Cymraeg eyntaf ....'.................................... 327 ÍX> trWEESI I'E YSGOLION SABBATHOL .................. 329 5^'C CONÛL YE ADEODDWE,— Qj)i Y boreu cjti y diluw ....................................... 335 3/S> tfy. Llyírau a phennodau y Beibl........................... &39 í£f Arweinwyr eenedl Israel o'r Aipht i Ganaan... 340 Y$ f/h CONGL Y PLANT,— cTS J fýç Pob un ei waith ei hun.................................. 342 ^j >y£ Can'mlwyddiaeth Wüh'am Enibb.—Dablttn .. 343 r%, <K CEEDDOEIAETH Y SOL-FA .................................... 34Í 3T ~t ia? ADOLYGIAD Y WaSG............................................. 345 -* *» h /f BAEDDONIAETH ................................................... 346 LLANGOLLEN : AEGEAFFWYD GAN W. WlLLIAMS, SWYDDFA'E "G"EEAL" A'E "AtHEAW.':