Skip to main content

61 ÿr fltbrau): fä JP&-'flL CYHOEDDIAD MISOL « ^ fll ysôolion SabbatDol iíÇ fwî______BEDYDDWYR. ^Ẅ^Jc GOLYGYDDION:- 4©(T\5Ç,Ì, Y Parchedigion H. Williams, Nantyglo; H. C. Jjfp (■ y <É* li/^ J$ Williams,Corwen; aS.G.Bowen,A.C.,Eglwyswrw. $<| ç£L &$ S_3fedE-------------------------^-------- fcSéT f%<â HYDREF, 1903. '!"''<*£> ^J; Y CYNNWYSIAP. $P *_£ r,- (-(f Thaethodau. - aP ^rÿ ^ C@ S_ ~X> Diogi a'i gunlyniadau.............................. 291 ÄB sp=« v C §iẅ I1 CyfreithwyT enwog crefyddol........................... 294 s, -•« t fln 'lí Gwersi v Ôrwrthau.................................... 2í)5 , |g) 029 (5X Angladd yn Shansi.-DABLUN........................... -2% TjO) GV9 é/ ')Ç> GWEESI I'H YsGOLION SABBATHOL ..................... 297 Q0 >&; (!_> 4_) g-TT) qV " CONGL YH ADBODDWB,— Jf^ì Ä^, yíf. Ai"weinwyr cenedl Israel o'r Aipht i Ganaan... 30(1 L • (Jt CONGL Y PLANT,- \ •' /« _, "V Dylanwad cyfeillgarwch................................... 309 .... \x <Xp _£ !X> Addoli y creadur.—Daelun.............................. 311 9$p " 'î/^ N"í Dagrau plentrn ................................................ 311 <}_, W> Q& X B 4& 62S <§| ;'* Â. -■'• CEEDDORIAETH Y .N3L-FA.................................... 312 .Ŵ. A- aí» feŵJ ADOLYGIADYWaSG............................................. 313 fe <S&> é| |m BARDDONIAETH ................................................... 31, ^^|> Î/^^^VÍ; COFNODION YE YSGOL SABBATHOL ..................... 315 _/T'' ^^p Ir6^^ Y Gongl Genadol.............................................316 ?|r' °/T -$ ẃ: t@* x> oçì: #©í &> •V_ *_Y J_ GOFYNIADAl" AC ATEBION ................................. 317 ft^ Jfl- ,/fe