Skip to main content

Cyfrol LXXVIL Sefydlwyd 1827. Pris lc. b ^mimmmsmM&mmi ... 431 ÿr fltbraw: 11 ŵ x ?x> CYHOEDDIAD MISOL ŵ ^?*&.V- AT WASANAETH «» ysôolìon Sabbatftol ff BEDYDDWYR. fe <*< 5t -^r GOLYGYDDION:- jg> (jo (gjfc Y Parchedigion H. Williams, Nantyglo; H. C. ¥j> ^ , \-( OT» 4vT lx> williams'Corwen; aS.G.Bowen,A.C.,Eglwyswrw. Jk> f ! J GORPHENAF, 1903. 'k Y CYNNWYSIAD. í^ >ji, Traethodau,— Jg) gTO Paham yr ymgHdwaf o'r chwareudy ............... lí)ö Sk ^J . „ Ynys ÄÍartinique a'i mynydd tanllyd.............. 200 «P ^n¥? CM eSTí i]X> Gwneyd, dwevd, a dangos................................ 202 Cfô 9. I? @ £ i * Pl PTO ""1? ÖWERSI I'B YSGOLION 8ABBATHOL .................... 203 íjp. çWn ^* CONGL YR ADRODDWE.— .-íX> Gweithreda yn gywir....................................... 20" ,,. ,..,,,,, 5 ^OP Nos-feddyliau Younf?..................................... 20í» >» "*-■■' (o> g7e) (0» Crwydryn bychan ar yr heol........................... 210 MM 2X> CONGL Y PlANT,— tà Çv9 (O? Rhesymau dros weithio oblaidy Genadaeth... 211 Tjg) Çy9 "" _, ,/L Barn geneth faeh am y chwareudy.,................ 212 . ... -v^^tJL Mungo Park.............................................. 212 -,• <*>' )», TX> Porthi y dofednod.-Dablun........................... 213 <* 'L Cerydd amserol.............................................. 214 #3 f/O !">Y "Fỳ uu*ë obaith".......................................... 214 MG) (?k> ir' °iii },l Gwobr annysgwyliadwy.................................. 215 % ocr ■■$$ x> oco íjL ¥,- /1; Cerddoriaeth y Sol-fa.................................... 215 3jù c^J;;-^; Adolygiad yWasg.............................................217 cl> 0Q^f ^ ^O Barddoniaeth ...................................................218 $<£ j£S ;rx> 'fy^^Jf) COFNODION YR YSGOL SABBATHOL ..................... 219 cj^ef^§ilí j^C?) CqL Y Gongl Genadol............................................. 220 Jp Gjfid <i« ^ , iAî. ^ GOFYNIADAU AC ATEBION ................................. 221 <*£< ÿ/lf <j>0 fe 3S (áf DIFYRION ............................................................ 222 fe Ŵ ifflf Llangollen: Abgbaffwyd ganW.Williams,Swyddfa'r "Greal" a'r"Athraw."