Skip to main content

Cyfrol LXXVII. Safydlwyd 1827. Pris lc. yr fltbrai»: CYHOEDDIAD MISOL AT WASANAETH ysgolìon Sabbatbol BEDYDDWYR. G.J9 Cîi ^ g; GOLYGYDDION:- Y Parchedigion H. Williams, Nantyglo; H. C. ^ Williams.Corwen; aS.G.Bowen.A.C.Eglwyswrw. MAWRTH, 1903. ŵ <d 55î> Y CYNNWYSIAD. TEABTHODATJ,— Y diweddar Barch. Nathaniel Thomas a*i briod. —Dabluniai*................................................... 67 t Moesoldeb Cristionogol .................................... 7o Hyuodrwydd Christmns E\[ins ........................ 7ü GWEBSI I'E Y.SGOLION* SABBATHOL 2X> '^ CONGL YR ADRODDWE,— ()tt'r>-miad Isaae................................................ 8J Y gwauwyn........................................................ 82 6ìS> GONGL Y PlANT,— Küsl>y Jones i'el pregethwr .............................. 83 Anng'hyminedroldeb........................................ 84 2°>0 Syr William Jones........................................ 84 JÍl Can'mlwyddiaeth bedyddiad Crishna Piil.— -V Daelun........................................................... 84 jk Marwolaeth yn rhan pawb................................. 86 <J8j ỳQf 2X> Crist y Gwaredwr............................................ 8« CEBDDOBIAETH Y SOL-FA....................................... 87 Adolygiad yWasg .............................................88 BAEDDONIAETH ................................................... Sí» ,:1 Y GONGL GENADOL .............................................í>0 óCj «A* ^ COFNODION YE YSGOL SABBATHOL........................ 92 «I <*: TX> Llangollen : Aegeaffwyd gan W. Williams, Swyddfa'e "Geeal" a'e "Atheaw."