Skip to main content

Q» yr fltDraw: CYHOEDDIAD MISOL AT WASANAETH ysgolion Sabbatbol BEDYDDWYR. GOLYGYDDION:- Y Parchedigion H. Williams, Nantyglo; H. C. Williams.Corwen; aS.G.Bowen,A.C.,Eglwyswrw. 0» íx> ŵ -&& o& IOÜTAWB, 1903. Y CYNNNYYSIAD. THA.KTHODAr.— Oriel ein Cenadon a'n Ceuadesau.—Daelun .... S Pwlpudy Plant........................................ 4 Dylanwad un ........................................ 7 Pafoddigann i-erddoriaeth gyssegredig.......... 8 GWEBSI I'E YSGOLION SABBATHOL ............:...... 10 CONGL YE ADEODDWE,— Y storm......................................................... 15 Yr euog.............................................................. 16 Mae'r gwynt yn oer........................................ 17 Priodas Adda...................................................... 17 Congl Y Plant,— Naidiryddid..................................................... 18 Tŵr Llmidain.—Daelun................................... iíi Y diweddar Mr. H. Richard, a ruyfei............... 20 Pechod yn fawr ........................................... 20 Tynerwch at anifeüiaid..................................... 21 YCiynwr a'i gett'yl........................................... 21 Llongddrylliadau.—Dablun.............................. 22 Ckeddoeiaeth y Sol-fa ....................................23 Adolygiad y Wasg .............................................24 BaEDDÖNIAETH .................................................. 25 COFNODION YE YSGOL SABBATHOL........................ 26 Y GONGL GENADOL ............................................ 27 OOFYNIADATJ AC ATEBION .................................... 20 DlFYEION ............................................................. 30 fS>Gfà fe ŵ: &-<& Llangollen : Abgbaffwyd gan W. Williams, Swyddfa'b " Gréal" à'b " Athbaw."