Skip to main content

*} i YR ATHRAW: AT WASATSAETH YSGOLION SABBATHOL Bedyddwyr Cymru, AM 1905. DAN OLYGIAETH Y Paech. H. WILLIAMS, Nantyglo. H. C. WILLIAMS, Coewen. 8. G. BOWEN, A.C., Eglwyswew. CYFROL LXX V I I. LLANGOLLEN: Aegeaffwyd a Chyhoeddwyd gan W. Williams, Swyddfa'e "Geeal" a'e "Athbaw."