Skip to main content

Cyfrol LXXVI. Sefydlwyd 1827. PrÌB<âc •íJ yr íttDraip: «• iyo CYHOEDDIAD MISOL 0( AT WASANAETH «II ysflolion Sabbatbol |f y BEDYDDWYR._____j^, >>t GOLYGYDDION:— D 0* Y Parchedigion H. Williams, Nantyglo; H. C. J© GZS <2 Williams,Corwen; aS.G.Bowen,A.C.,Eglwyswrw. $£.. <Af frp j T A C H W E D D, 1902. l '' ' t Y CYNNWYSIAD. JS Çj^ Traethodau,— J© 6^c) .JU cfÿ Y Parch.D. H. Jones, (GrìtuJ—DABLUN........ 828 gsẁ ^j^ Ditfyjf yntyriaeth ....................................... 32"> ôffl S i st*x* fB Oriel einCenadon a'n Cenadesau.—Dablun ... 3&i fl) á.** W 1* "Duw, euriadyw" ..........................................828 3|L ~§Jiír>\t. Gwersi i'lí Ysgolion Sabbathoi x> S^N.'Î CONOL YR ADRODDWB,— TÍ^CD ^o, (ou Y Proi»hwydi Lloifií'........................................ 8.% * v* Dyn i íarw ydwyf ti ......................................... 88" Ì@& *ÌO Cyniiiidlcdd y fuweh a'r ddafad ...................... 838 &1D <ST Congl y Plant,- >k> ' : Clwyfedifrion y Bocseriuid yn China.—Dablun 341 <ÿ~ V>C i'ys Amryw .. ................................................... 843 QC T&J^B^í^W Y Siiisii'r Ysfíotyn ........................................ 343 îl cjXT^~ '^Xf Cyfi wysdni a tt'yrnifrrwydd yr arth wen........ 344 'V- __ -fc' A * S& °Á~ 0© i(/!: ?>t> CEBDDORIAETH SOL-FA ..................................... 34."> <X-Í> §ö? »fv p"7o • 'j; %}• Qv9 ^ iS^- ,>/íT Adolygiah yWasg.............................................346 >S\j5î"^k >>;^S,?s>.f BABDDONIAETH ................................................... 347 d/^^-^^ÍL JK >JÍL "^ Y GONGL GENADOL............................................. 348 J}': JCi *A ^í eö* ,y % *y 3p "t'" * ^OryNIADAU AC ATEBION.................................... 350 fltf' Ci''<W $ # $ "o o~ <> <> o O .* f*_»I LLANGOLLEN : ABGRAFFWYP gan W. Williaîis, Swyddfa'e "Greal" a'b "Athraw."