Skip to main content

Cyfrol LXXVI. Sefydlwyd 1827. Pris lc. -'Mì yv fltbraiü: & 0 KM<&> CYHOEDDIAD MISOL 4 AT WASANAETH ««» ysgolìon Sabbatbol iT ^fM BEDYDDWYR. 0.; ì W GOLYGYDDION:- 9 6*3 (tXj Y Parchedigion H. Williams, Nantyglo; H. C. m a 0$ i$k Qn Williams.Corwen; aS.G.Bowen,A.C.,Eglwyswrw. ý%. Jk. .|jj> Á MEHEFIN, 19 02. J^S ,A ^gÍs'ÜE y cynnwysiad. jgps ' ''"" V TfiAETHODAU,— ?R ,/Vi î Y diweddar Mr. T. Jone.s, ZVẃ ífww, Llan- Ä O ik f ?iä# <*>0 fylhn.-DAELUS............................................ 163 0£ jjẅ w*> ) ^O rẄ Ainynedd ................................................ 1(55 !~b *ü* '" jjL 4g Y moddiou goreu i Iwyddo yr ysjjol Sabbuthol 167 í~>. p(j)r) ■c SD <oâ "Fi'l y'n gelwid yn feibion i Dduw" ............... 170 ét£L L> !X> OWERSI I'E YSGOLION SABBATHOL ..................... 171 rn r-K^ OY ('ONGL YE ADRODIjWR,— ffc g7Q Q' ^GjJp^ Wrth odreu y mynyddoedd.............................. 177 ' "' Y Prophwydi Lleiaf.—Jonah .......................... 178 1&l£b€M Congl y Plant,- fe ' Edward y I. hyd y VII..................................... 180 ^>v6>^l 0fr~'vX:/ *ý(\ Pethau eywrain am y Beibl.............................. 181 Oti. f Ybachjîen duti'r Arabiad ............................. 182 i< ^P YPhariseaid...................................................... 183 ì/ J-•' 6^3 ^» Erchylldracysaegredi^—Daelun................... 184 C 2P V' "'F Cebddoriaeth y Sol-ffa ............................... 185 3 fe eSb é>t î 3í^í7î-d*T(t Adolygiad y Wasg .......................................... 186 J |T& <$ * 30 tí^^S^NÎŴ Baeddoniaeth ................................................... 187 cl} % Jà TS COFNODION.YR YSGOL SABBATHOL...................... 188 Jä, -Aẃ tó\ ev3) ^ŷp Y GonglLGenadol............................................ 189 "L? Ç.r Cjf