Skip to main content

Cyfrol LXXVI. Safydlwyd 1827. Pris lc. >>r fltbrato CYHOEDDIAD MISOL AT WASANAETII ysgolìon Sabbatfcol BEDYDDWYR^ OOLYGYDDION:- r Y Parchedigion H. Williams, Nantyglo; H. C. M OC íw': i.s>0 Williams.Corwen; aS.G.Bowen.A.C.Eglwyswrw. ýç MAI, 1902. Y CYNNWYSIAD. 5>(3KS>ÇÄ TllAETHODAU,- 2X> <X: Y diweddar Spur^eon.—Dablun..................... 131 Ffyddlondeb fjyda chreíydd............................. 13:-5 Cynfíhorion i brejrethwyr ieuaine..................... 135 Neheiuiah ........................................................ 186 "Ai goleuui hi ydyw yrOen".......................... 188 tíWERSI i'R YSGOLION SABBATHOL ..................... 189 CẂîGL YIi ADRODDWR,y- Y Prophwydi Lleiaf/ Obadiah........................ 142 "'R ol i ìni dyíu fyiiy" .......J............................ 1-14 Ceisio «loewàch ncii......................................... 145 Y íendith yn y tý .....Jí.................................... 14(i Congl y Plant,— Amryw.............................................................. 147 $cŷ Mrs. ForsvTh ar daith (renadol.—Dablun ...... 147 %*Jîé Owen ülyuâwr a Hywel Sele......................... 149 1/; _ Pilat yn gofyn i'r Iesu siarad drosto ei hun..... 150 »F-- w *L\, Ysmvtfu.— Daelun........................................ 150 XÄ A /**% Ystori tam Mr. Moody .................................... 151 *& l£ jj? ' ^A Ceeddobiaeth y Sol-ffa .............................. 152 c|V. -sjrtp Ç <tyç Adolygiad y Wasg.......................................... 154 fy,r 3tN "Ẅ ^f> Baeddoniaeth ................................................... 155 cV/" 'S^yt © of, Y ÜONGL C+ENADOL............................................. I5(j #> §& ^ ** ,i^> GOFYNIADAU AC ATEBION................................... 157 OÇJL' $y? y*> O .rjfc DlFYBION ............................................................ 158 *l> © (íftF X> :Lŵ Li.anuollen: Argeaffwydgan W.Williams, Swyddfa'e"Greal" a'e"Athbaw."