Skip to main content

Cyfrol LXXVI. Sefydlwyd 1827. Pris lc. <Kl <XZ &) 67£> OCÌ ac£> yr fltDrai»: CYHOEDDIAD MISOL AT WASANAETH ysgolìon Sabbatbol f $ BEDYDDWYR. <Ŵ 6Z© »029 :x> 67ÁÔ Ö29 <*: X> ri GOLYGYDDION:- Y Parchedigion H. Williams, Nantyglo; H. C. Williams.Corwen; aS.G.Bowen,A.C.,Eglwyswrw, MAWRTfí, Y CYNNWTSIAD. TBAETHODAr, - Mr. Evai; ..ioi'«au. rJ.7«»- T/iilHl./— "Datj.TS 67 Yriachuwdwriaeth yu ei gweii bwyra'u grwuith, mewn tnir jîwedd ...........'.................... 71 C-rwersi nr y rnodd i ddarlleii............................. 7;ì CtWEBSI I'E YSGOLION ÖABBATHOL G'ONGL YH ADEODDWR,— Y Projihwydi Lleiat'.— Amos Dydd y dyinhestl ar Joh Boh ainsei' !tr ol........... Clei'rd y^Sabhat Congl v Plant,— Y Beihl ............................................................ 8G Y bwytawr ojìiwni Pêroriaeth jiot'd........................................... ^8 ('roiríayrl fíeiiiied Cramif................................ 88 CEEDDOEIAETH Y SOL-FFA..... Adolygiad y Wj Baeddoniaeth........ Y GONUL CtENADOL COFNODIONYB YSGOL SABBATHOL ........................ 98 GOFYNIADATJ AC ATEBION ................................... 04 ^^^^^%^^#á^^#%^ LLANGOLLEN : Aegiiaffwyb gàn W. Williams, Swyddfa'e "Gbeal" a'e "Atheaw."