Skip to main content

Rhip 706. YR ATHRAW. HYDREF, 1885. Peis lc. '*$' Y PUMA. ER fod cyfandir ëang America yn meddu lliaws o greaduriaid ^ rywiogaeth y dywalgi a'r lle'wf&rt, eto nis gall gystadlu o gwbl â'r llew Affricanaidd a'r dywalgi Asiaidd; eto ceir dau ÿn ei choedwigoedd a hawliant gryn-syŴr, sef yjaguar Vr. puma, j olaf ö ba rai y w testyn y nodiadau hyn. •..'," Galwyd y puma weithiau yn llew euraidd, a chan rai teithwy^ llew Americanaidd. I'r llew, fodd bynag, mewn ychydig iaf ^" , -. . .........■.- ■-■'?-