Skip to main content

YR ATHRAW. MEHEFIN, 1858. ©&&MMA©l©o*=@OTM® MWTOID, RHIF. XV. § 16.-11. RHAGENWAU DANGOSOL. Dangosol y gelwir y rhagenwau hyny a ddynodant mewn modd pennodol, neu a derfynant sefyllfa y person neu y gwrthddrych y cyfeirir ato;—Hwn yw y dyn; y dyn hwn. Ni pherthyn i'r rhai hyn, na'r rhagenwau ereill dilynol amrywiaeth i ddynodi gwahanol bersonau; ond gan yr arferir hwy oll mewn cyssylltiad â Berfau yn y trydydd person, ystyrir hwy fel yn perthyn i'r trydydd person. Arferir y rhagenwau hyn weithiau yn annibynol;—hwn yw y dyn; ac weithiau yn ddibynol;—y dyn hwn. Mae iddynt hefyd ddwy genedl a dau rif. Y mae iddynt hefyd bedair ffurf; y cyntaf yn dynodi person neu wrthddrych gerllaw y llefarwr,—hwn; yr ail yn dynodi person neu wrthddrych gerllaw y person a annerchir,—hwna neu hwnyna; y trydydd yn cyfeirio at berson neu wrth- ddrych ryw bellder oddiwrth y ddau,—hiunacw; a'r olaf yn dynodi person neu wrthddrych absenol,—hwnw, (a) RHAGENWAU DANGOSOL ANNIBYNOL. Wl. {gS'iSSS.1-} Y rhai ^ y *ai'n, y rhai yma. ».&wW' }Y^aiacw. 4- {tîònnow' }Y rhai h™> y thei'uk