Skip to main content

Cyfrol LXXIV. Sefydlwyd 1827. Pri» lo. %^^Ŵ :x> teẅ yv fltbrai»: CYHOEDDIAD MISOL <*l Çb&) AT WASANAETH ysgolìon Sabbatbol ______BEDYDDWYR. GOLYGYDDION:- Y Parchedigion H. Williams, Nantyglo; H. C. ífjç Williams,Corwen; aS.Gr.Bowen,A.C.,Eglwyswrw. HYDBEF, 1900. Y CYNNWYSIAD. Tbaethodatj,— Mr. D. Roberts, (Deici Maicrth,) Dolywem.— Darlun................................................... 291 $0 Y pwysigrwydd o inwn ddefnyddio boreu oes. 292 CuwUhhc......................................................... 296 Gwerthfawredd yr ysgol Sul ........................... 297 Amcan ymweliad Ci-ist â'r ddaear..................... 299 GWEBSI I'E YSGOLION SABBATHOL ..................... 300 CONGL YE ADBODDWB,— Rhaid i mi farw ................................................ 306 Yr angladd........................................................307 "YMorthwyl"................................................ 308 CONGL Y PLANT,— Y Frenines Mari .............................................. 309 Ywasga'roes.............................................. 310 Plant yn ysmygu ............................................. 311 Dylanwad y groes............................................. 311 Melldith y ddiod................................................ 312 Gweithred garedig ........................................... 312 adolygiad y wasg............................................. 312 Ceeddoeiaeth....................................................314 Baeddoniaeth....................................................317 COFNODION YE YSGOL SABBATHOL .................... 317 P>G/S> &) Gfà 2» LLANGOLLEN: ABGBAFFWYD GAN W.WlLLIAM8,SWYDDFA'B*'GBEAL" A'B "ATHBAW."