Skip to main content

vynui juaì ÔC. <xr iŵ yv fltbrauj: CYHOEDDIAD MISOL AT WASANAETH ^sôolìon Sabbatbol BEDYDDWYR. <X> <*1 e29éd e'ẅ <xì GOLYGYDDION:- Y Parchedigion H. Williams, Nantyglo; H. C. Williams,Corwen; aS.G.Bowen,A.C.,Eglwyswrw. MEHEFIN, 1900. Y CYNNWYSIAD. Traethodau,— Hunangoiiant glowr ....................................... 163 Oriel ein Cenadon a'n Cenadesau.—Darlun ... 165 Dewisiad Jndas Iscariot yn Apostol ...............166 GWERSI I'E YSGOLION SABBATHOL ..................... 167 CONGL YR ADRODDWB,— YGraig ........................................................... 179 Brwydr bywyd ................................................ iyo CONGL Y PLANT,— „., Cariad mam...................................................... i^i gft Siwgr-wneuthuriad yn Beng-al.—DaRLUN ...... 182 /h "Gweddiwehynddibaid"............................ i83 'iJy Cerddoeiaeth y Sol-ffa........... ÓO Gfà 181 182 183 ........ 184 ........ 185 Barddoniaeth.................................................... ict COFNODION YR YSGOL SABBATHOL ..................... 188 Y GONGL GENADOL ............................................. 188 GOFYNIADAL' AC ATEBION.................................... 189 DlFYRION ............................................................ 190 6yQ îjji, Adolygiad y Wasg............. otr ẅ m ÍMÍ^ÍíÌ «»¥§9, -^Ŵ LLANGOLLEN : ARGRAFFWYD GAN W. WlLLIAMS, SWYDDFA'R "GREAL" A'R "ATHRAW."