Skip to main content

Cyfrol LXXIV. Sefydlwyd 1827. Pris lc. Îi*tC ^fíf^^^ỳS^^^^^^8^ <xl ** *Z *&&&&&> <xz föẅ<g Vr HtDraw: CYHOEDDIAD MISOL AT WASANAETH ysôolìôîi Sabbatftol BEDYDDWYR. GOLYGYDDION:- Y Parchedigion H. Williams, Nantyglo; H. C. Williams,Corwen; aS.G.Bowen,A.C.,Eglwyswrw. EBRILL, 1900. Y CYNNWYSIAD. Tbaethodau,— GweddÌO . .. ..................................................... 9ÍI (ẁ Arwyddiou v fcywydd................................... 101 "' - Crefydd heb Grist........................................... 102 Brwydr pen Calíaria ...................................... 103 Fí'ydd ............................................................ 104 Ioan yr Efengyl'wr ......................................... 105 Y Paroh. D. Lloyd, Rhydwyn.—Dablcn......... 106 GWEBSI i'e Ysgolion Sabbathol..................... 109 ,ŵ< CONGL YE ADBODDWE,— JS Drama ar "Daniel yn ti'au y llewod"............... 113 Ä Bloduu'r Gwanwyn......................................... 117 2» CONGL Y PLANT,— \h Yr egwyddor Gymraeg.................................... 119 cl'/ 'M ArdttangosfaJParis.—Dablun........................... 119 Jrl '*,£ Ceeddoeiaeth y Sol-ffa.................................... 121 y 'Sp Adolygiad Y Wasg............................................. 122 tì«S ;» Baeddoniaeth....................................................123 \* m< y gongl genadol............................................ 124 %3' <ki . J, GOFYNIADAU AC ATEBION................................... 125 GìB StiA^St^&SL WŴ«* ., n ,| f&. 'X rWW^]H: f*%c■■ ... ,.,: -Lj v> \> o v <^ <> s> o <> çLí' 2rî*< •ẃí; Llangollen: Abgeaffwydgan W.Wilhams, Swyddfa'e"Greal" a'e "Atheaw."