Skip to main content

YR ATHRAW: AT WASANAETH YSGOLION SABBATHOL BEDYDDWYR CYMRU, AM 4S99. DAN OLYGIAETH Y PARCHEDIGION H. WILLIAMS, H. C. WILLIAMS, A S. G. BOWEN, A.C. CYFROL LXXIII. LLANGOLLEN: ARGRAFFWYD A CHYHOEDDWYD GAN W. WILLIAM8 Swyddfa'r "Greal" a'r "Athraw."