Skip to main content

Cyfbol LXXIII. AWST, 1899. Pkis lc. \12£J%£J&Z££\1&TE21!EFX2 1 qp <P 'í' V 'í' '♦' '♦' 'í' '♦' V 'ì' '♦' 'í' *♦ V '•£* 'V'w *** ♦*,tfrr*r<fr^;frtfrTfc JJ^^yJJJJ 441 JJrBtbraw: CYHOEDDIAD MI50L AT WASANAETH YSGOLION SABBATHOL Bedyddwyr Cymru, »»»»<»'■*«»***»***«'»«■•»».*«-»..*■ .*-.<».-*.«.-«.»-*,«.-».«,-»< ^,-*.- 0.4« OUYGIAETH Y PARCH. H. WILLIAMS. H. C. WILLIAMS S. G. BOWEN, A.C. ìta^s.i*j«.«N»í.-»«--»-*e.-««^S»-í».-«*^*.-ít*:-^«-•«.5*-*•>. «^»^«s*?.-S»-«.*,»-»-. y. «■ •* ^! -» *lm* 4,^?4>4t4»«***%4' oajaooao ¥¥¥¥¥¥¥¥ LLANGOLLEN: ARORAFFWYD GAN W. WILLIAMS, Swyddfa'r " Greal " a'r " Athraw." J.4.4.4-4.AJ.4. crri^ftrr