Skip to main content

Cyfrol LXXII1. MEHEFIN, 1899. Prîs lc. î^rHtbraw: CYHOEDDIAD MISOL AT WASANAETH YSGOLION SABBATHOL Bedyddwyr Cymru, m, m\ ẅ\ W\ h\ W, bi l^sí^^-s^^-Sí^Ä^-Äs^^^^^^^^^^^^^^.^^t-^^je^»^^,!^^.^^.-^.^^. DAN OL.YGHAETH Y PARCH. H. WILLIAMS. H. C. WILLIAMS. " S. G. BOWEN, A.C. w, ;<5| |«:*■-«■-*:.«-« ■» *^í«^^»^^^^»^^^í^j*<a»«je.-a»v*t<j»s».'a«-s<^*t«.-í»'*'.í«- -*. j wlMH* LLANGOLLEN: ARGRAFFWYD GAN W. WILLIAMS, Swyddfa'r " dreal " a'r " Athraw." *llè 1********1 Pf f:")f içp fcZS225Ì5î525nsl l'j' 'j' V 'l' y y y V]