Skip to main content

Cyfrol LXXIII. EBRILL, 1899. Pius lc. ******** gggggggg g§ggg§gggggg§g§g§Ha5H55§ y.yyWW.Y. v..VV.y. V?VV/V.v. .y: .v. .y.TyC.-y. .yj.y.....v- TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT 535555^5 9 * UrBtbraw: CYHOEDDIAD MI50L AT WASANAETH YSGOLION SABBATHOL Bedyddwyr Cymru, »at-»s«^*»^»-«*-»*«-S*--«^t«**^******-a«-^»'»;Sí.'«je>»Sí^y»t^^^.^5f 0*« OL.YGHAETH Y PARCH. H. WILLIAMS. H. C. WILLIAMS. S. C. BOWEN, A.C. n^f *«.»•*«•«■•»*«■«.•««•».■•;-«'»-»<«»■«**.•».«<»*'.«sar-swsae.-»«.-»*«.-»«.•»•>«, ♦W'TIλ gjg***ŵ%j» QQQQ<JQQQ gfggjgggg LLANGOLLEN: ARGRAFFWYD GAN W. WILLIAMS, Swyddfa'r "Oreal" a'r " Athraw." *j|í» _±Lk gg^ggggg;