Skip to main content

Cyfrol LXXIII. MAWRTH, 1899. Tbis lc. gggggggggggggggggggggggggg TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT SEFYDLWYD 182T. gggggggg |Jr Etbr a\v: CYHOEDDIAD MISOL AT WASANAETH Y3G0LI0N SABBATHOL Bedyddwyr Cymru. -» '*> ?* ?> r> *> r> ?> 9W ^a»^>»'a»^»v**»»«^-s<^**«-a»-í«.-»îJ*.-»i«-ís>»-a»-«.-»>;s»^*»<».-««.-»«^«:-».«- Dan Ol.yqiakth T PARCH. H. WILLIAMS. H. C. WILLIAMS S. a. BOWEN, A.C ♦f^ "> *«••»«•*!.»«.«•>e.-aí"íÉ,«íí^í»>a».^s-»f^í^t^^j».«.4i-a».ŵ.»*«««■!».**.»*«■,* %%****** gggggggg »jf» y »jfr* >j* <y <y »j» ¥j+ LLANGOLLEN: ARGRAFFWYD GAN W. WILLIAMS, Swyddfa'r "Greal" a'r " Athraw." »»^4.4.*A» cer^f^fr