Skip to main content

Cyfrol LXXLIL. I0NAWR, 1899. Peis lc. î^rBtbtaw: CYHOEDDIAD MISOL AT WASANAETH Y3G0LI0N SABBATHOL Bedyddwyr Cymru. tal $1 n. m. 3» hfê» f****.-»- s»-«'a*--»J»--a»-<»-'«s-4»^»í«--»e*n»'-se.-»s- **■■».«.-»>.*•»•-."♦*.-»««/«««««»« ©n» OA» OLrGIAETH Y PARCH. H. WILLIAMS. H. C. WILLIAMS S. G. BOWEN, A.C «41*5||-«^ •»* -í«>«.-«v»r. •»-*.»--sfr"R'.s*'»vs«.'»s-»í.Sfc'R>*e.'»s-st-»K -s«.-*v*r «N«.«s»!^».^.*>ŵ«-je.«-!«.| |<^ RjflT LLANGOLLEN: ARGRAFFWYD GAN W. WILLIAMS, Swyddfa'r "Greal" a'r " Athraw." *íhll ^4t4.4.^ŵŵ4- ÊÊfî2fl3è£ jjg ^P gg jp 3B '♦' '♦' gj I