Skip to main content

Cvkkoi. LXXU. HYDREF, 1898. Peis lc. * y * ■> UJrStbraw: CYHOEDDIAD MISOL AT WASANAETH YSGOLION SABBATHOL Bedyddwyr Cymru. 9 * 9 * 9 * 9 * © * »í*^«-5*.-»«^«*»-«^«»-»íì*--»ì-*í-»í «-•*■•>«.«>«- -*.*-*.. ar.-a*- .-».-*> -><.■»«,*'.-*■,-„»■» .«í.-*. •>*.-»«■ Oaw OuraiAETH Y PARCH. H. WILLIAMS. H. C. WILLIAMS S. G. BOWEN, A.C 9 T s * 9 * 9 * íl «"« ■»■»■3+4*'» ♦«•><,*x.'<í'*-». *^>>.y* «.■». .ÿd-SP' V.<3tNe •»«.«■ >t,-JK *«-.»« -3*- >*, LLANGOLLEN: ARGRAPFWYD GAN W. WILLIAMS, Swyddfa'r "arear' a'r " Athraw." m\9 .É 4» »t» jt? 't' jg ** *** ŵ ecocsrr