Skip to main content

Cyfbol LXXI. HYDREF, 1897. Peis lc. ÎJEESSSS^ICEESEECIEEE J^r Stbraw: CYHOEDDIAD MISOL AT WASANAETH YSGOLION SABBATHOL Bedyddwyr Cymru, "5lä 3| 9 * 9 ; ?> 9 L 9 * î- 5t-«»5t.-»-aí--« «.-»*«:-a*-* «•**.«■**. ;*^-»-ík *^-s»-j»«^í--»» ««««««»« DX/V OuraiAETH Y PARCH. H. WILLIAMS. H. C. WILLIAMS S. G. BOWEN, A.C 2 * 9 * 9& 9 " *J<| "5 *-*r «■»"*■-»* «-«-«^*--*.«-»«-*-»«.-»:**Jsfr-Ä^»-íívK.'S«sSB^H&-a»'St^»«-««-«.n»-«. (5 *n r^F JEJEj-^&IŴf 3dQŷ3 ^ip.ì^^fi^i^i^ LLANOOLLEN: ARGRAFFWYD GAN W. WILLIAMS, Swyddfa'r " Greal " a'r *' Athraw." «itêi» eec9e9ee>