Skip to main content

YK ATHRAW: AT WASANAETH YSGOLION SABBATHOL Y BEDYDDWYR, ^895. DAN OLYGIAETH Y PARCHEDIGION H. WILLIAMS A DR. ROBERTS. ^* CYFBOL LXIX. ** LLANGOLLEN: ARGRAFFWYD GAN W. WILLIAMS, Swyddfa'r "G-real" a'r "Athraw."