Skip to main content

YN CYNNWYS CýhoeddiadMisolât wasanaethYsgolioii Saẅathol y Bedyddwyr. DA5T ûLYGIâEm Y PARGHN. H. WILLIAMS A DR. ROBERTS. TACHWEDD, 1894. CYNNWY8IAD. Tbabthodau,— Dargeling.—Dablus ..................... 243 Dyledswydd rhieni tuag at eu plant 241 Y Cristion .................................... 245 Y cwrdd gweddi Cenadol ............... 216 Y ddyledswydd oymddwyn yn wedd- aidd yn nbŷ Dduw ..................... 247 Gwebsi i'b Ybgolion Sabbathol...... 248 CoNGL XB ADBODDWB,— Y meddwyn ................................. 252 Congl y Plaht,— Ydyn-gerbyd.—Dablcn.................. 254 Gwersi i'r Plant dan 16 mlwydd oed... 255 Cebddobiaeth x Sol-fa .................. 256 Baeddoniabth .............................. 258 Y GONGL GBIUDOL ........................ 260 GoFYHIADAU AC AlEBION.................. 261 DlFSBION...................................... 262 - ILANGOLLEtf: W. WHMáMS, Swyddfa'r Greal a'h Atbraw'. GWERSI I'R YSGOLION.