Skip to main content

YN CYNNWYS cynnwysîad. Tbaethodaü,— Offeryn i lanhau cofcwm.—DiBLüir.... 123 Mr. John Davies, Crosshands ......... 124 GWBBSI l'B YsGOUOW 8ABBATHOL...... 156 Congi. yb Adboddwb,— " Ac ni bydd nos yno " .................. 132 COHGL T PtABT,— Ecca.— Dabldn.............................. 184 Gwera i'r Plant dan 16 mlwy dd oed... ) 36 Cebddobiabth y Sol-»a .................. 186 Adolsgiad t Wasg ........................ 188 Babddoniabth .............................. 189 Cobnodion xb Ysgol Sabbathol...... 140 Y Gokgl Gbsadol ........................140 GOFTBTADAU AO AlEBIOlT.................. 141 DlFYBION....................................... 142 - IaLATSTGOLLEIí: W. WtLLIâMS, ' V Swyddfä'r Greal a*r Aüiraw. ■ '^ GWERSI I'R YSGOLION.