Skip to main content

YN CYNNWYS GWERSI /'R YSGOLION, CylioeddíadMis ol a£t wasanaeüiTsgaSfln .Saẅatliol y Bedydàwyr. DAií OLYGIAETtt V PARCHN. H. WILUAMS. A DR. ROBERTS. MAI, 1890. cynnwysiad. Tbaeihodaü,— Y Cenadwr ar daith.—Darlun........ 99 Gwersi i'r Ysgolion Sabbathol......... 100 Gwersi i'r plant ieuengaf .......\....... 110 Cohgl tb Adboddwb,— Trioedd Numeri.............................. 112 Cohgl y Plaht,— Y bachgenyn dewr ........................ 113 Cebddobiaeth,— Glantwrch .................................... 114 Adolygiad y"Wasg........................ 115 Babddohiaeth .............................. 115 Y Gohgl Gbhadol ........................ 117 GOBTHIADAU AC AlEBIOH.................. 117 DlFYBIOH....................................... 118 JJiANGOLLEÎí: W. WIUaIAMS, Swyddfa'r Greaí a'r Athraw. A GWERS/ l'R PLANT IEUENGAF.