Skip to main content

Pa fodd y glanha llano ei lwybr? -Salm cxix. 9. x ^mmm CyhoeddiadMisolát wasanaeth.YsgòEfJii SaẄatM y Bedyddwyr. DAK OLYGIAETH Y PARGHN. H. WILLIAMS. A DR. ROBERTS. ___________IONAWB, 1889.___ CYNNWYSIAD. Tbabthodau.— Yr Holiedydd Aniauyddol ............... 3 Oriel Genadol.—Darlun .................. 4 Y prophwyd Jonah........................... 5 "Paham y dirtuyga yr annuwiol Dduw?"....................................... 7 Adda a Chri6t................................ 9 Chwedleuon drwg ........................... 10 Nerth yr unigol .............................. 11 Oonglyb Adroddwb,— Gormod o beiyrn yn y tán ............... 11 Congi. y Plant.— Gwrapredd yn mfllu ÿd.—Dabluít...... 13 Anghen edifeirwch........................... 14 Yr ysbryd iawn .............................. 14 Y cyfeillion ynfyd ........................... 14 Cbbddobiabth t Sol-fa .................. 15 Adoltgiad T Wa8G ........................ 16 BabddoniaBTH................................. 17 Y Gongl Gbnadol........................... 18 GOBYNIADAU AC ATEBION .................. 20 DlFYBION ...................................... 22 IaLängolleìí: w. -whäaIämSj Swydcffa'f Greal dr Athraw'. Wrth yragadw yn ol dy air di.—Balm cxix. 9.