Skip to main content

Pa fodd y glaaha llano ei lwybrp— 8alm cxix. 9. Wrth ymgadw yn ol dy air dj.—Balm oxte. 0.