Skip to main content

Pa fodd y glanha llanc ei lwybr?—Salm cxix. 9. ipí^T^^^^^^yl^Ç^^^^^ŵ^^^K3^^^^^^^^E^K^E^Ç^S^í^^^E Cyhoeddiad'Misolat wasanaetliYsgolioii Saẅättol y Bedyddwyr. DAN OLYGIAF/Tg Y PARCHN. H. WILLIAMS. A DR. ROBERTS. MEDI, 1888. CYNNWYSIAD. TBABTHODAr,— .Tosiah.......................................... 195 Anhebgorion athraw yr ysgol Sul... 197 Paul, un o ysgrifenwyr y Testa- mentNewydd.............................. 198 Tref heb dafarn.............................. 201 CoNGL TB ADBODDWB,— Yr Ysgrytbyrau ........................... 203 CONGL T PLANT,— Ofergoeledd.................................... 207 Cerddobiaeth y Sol-fa.................. 208 Adolygiad y Wasg........................ 209 Babddoniabth .............................. 212 CoFNODION TB T8G0L SaBBATHOL...... 212 Y Gongl Gbnadol ........................ 213 GoFTNIADAU AC ATBBION ............... 214 HiANGOLLEÎí: W. WHÍaMMS, Swyddfa'f Greal a'r Atbraw. ■ ■•■ Wrth ymgadw yn ol dy air di.—Salm cxix. 9.