Skip to main content

Pa SoÄd y glanha llanc ei lwybr?—Salm cxix. 9. Ẁrt# yirçg'ádw yn ol dy air di.—Salm cxix. 9