Skip to main content

Pa fodd y glanha llanc ei Iwybr?—Salm cxix. 9. .2Sj2ÖJS3?J3S555£ŵ~& I Cyhoeddiadlisolat wasanaeöiYsgdEoii! .SabMM y Bedyddwyr. DAN ûLYGIAETff Y PARCHN. H. WILLIAMS. A DR. RG3ERÍS. BHAGFYE, 1887. CYNNWYSIAD. Tbabthodati,— Tri dyn du.—Dabi-tjn ............... Y cysgwr mewn addoliad......».. ..... 267 ..... 268 CoNGL TB ADBODDWB,— ..... 269 CONGt T PüANT,— Dinas Brest.—Daçlüit............... ..... 273 Craith Dafydd .wi....., .... 275 Cebddobiaeth t Sol-ea............ ..... 276 ADOtTGIAD T WaÈG.................. ..... 277 Babddoniaeth ........................ ..... 278 Y GoNGL GBNADOL .....„........... ..... 279 GoFÎNIADAU AC ATEBION ......... ..... 280 DlFTBION................................ ...... 280 Ctnnwtsiad........................... ..... 281 IaLANGOLLEIÍ: V. WHáUAMS, Swyddfa'r Greal éä* Athràw. fe ^M^ Wrth ymgadw yn ol dy air di.— Salm cxix. 9.