Skip to main content

Pa fodd y glanha Ilanc ei Ìwybrp-Salm cxix. 9. ttTJF&ttfTtt: r fr %âum 1 CyhoeddiadMisolat wasaiiaetìiYsgòlion SaẅatliolyEedydawyr. ' _DAN OLYGTABTg Y PARCHN. H. WILLIAMS. A OR. ROBERTS. MAI, 1884. CYNNWYSIAD. Tbabthodau,— T)r. Livingstone.—Dablw............... 99 Cariad .......................................... 102 Lloffion i'r ieuengtyd .....................105 CoNGL TB ADBODDWB,— Holwyddoreg ar yr ysgol Sabbathol. 106 CONGL T PLANT,— Hanes dyoddefiadau amryw Fëd- yddwyr.......................................110 Piiilip Doddridge bach a'i fam.— DaBLDN ....................................... 112 Y wenynen.—Dablün..................... 113 Dymuniad plentyn ........................ 113 ClíBDDOBIAETH T SoL-FA .................. 114 Adoltgiad t Wasg ........................ 116 BaBDDONIaETH .............................. 116 HoPNODION TB ÎSGOL SaBBATHOL ...... 116 Y Gongl Gbnadol ........................117 GoFTNlADAU AC ATBBION.................. 118 IiLANGOLLEÎT: W. WILLIAMS, Swyddfa'r Greal dr Athraw. wM Wrth ymgadw yn ol dy air di.—Salm cxix. 9.