Skip to main content

Pa fodd y glanha llanc ei Iwybr?—Salm cxix. 9. Wrth ymgadw yn ol dy air di.—Salm C3±s. 9.