Skip to main content

iy Pa fodd y glanha Uanc ei lwybr?—Salm oxix. 9. Cýhoeddiadlisolat wasanaetìiYsgoüoii .SabtalMyBedydäwyr. JJAN OLYGIÄETff Ÿ PARCHN. H. WILLIAMS, A DB. ROBERTS. EBBILL, 1883. CYNNWYSIAD. Teaethodau,— Llongddrylliad y Dutton.—Dabltht ... Yr Ardd Flodau .............................. Lloffion i'r ieuengtyd........................ Coffa am Joseph Green ..................... CONGL YB ADBOBDWB,— Y gyfraith foesol.............................. CoNGL Y FLANI,— Codi i weled bai .............................. WUliam bach amddifad .................. Nelli bach a'r cardotyn duwìol.—Dab. Y wyryf deg anmhwyllog ............... Pan ry'dd Duw ganiatâd .................. Sut gwnaeth y ci............................. Yr arf.—Dablün .............................. Gwaed yr Oen ................................. Cais at y galon, ac nid at y pen......... " Chwi wnewch ysgwyd dwylaw." ... Adoltgiad y Wasg........................... Babddoniaeth................................. COFNODION YB YSGOL SaBBATHOL ...... Y Gongl Genadol ........................... Gofyniadad ac Atebion .................. DlíYBION.......................................... UiANGOLLE2í: "W. WILLIâMS, Swyddfa'r Greal a'r Athraw. Wrth ymgadw yn ol dy air di.—Salm cxis. 9.