Skip to main content

YH ATHHÄW: AT WASANAETH [splijjit jämWräijwI g §íìrgîrîríijgr. 1882. DAN OLYGIAETH K Parchedigion H. Wil/iams a Dr. Roberts. CYFEOL LYL LLANGOLLEN: ARGRAFFWYD GAN W. WILLIAMS, swiddfa'b "gbeal" a'b "athbaw."