Skip to main content

u*~- ' BBHr '"..... CYNNWYSIAD, TEiETHODAr,— Blwyddiadur Iuddewig cyfaddasedig iwlad Canaan.......................... Yr Ardd Flodau..............................201 CoNGL YB AdbODDWE,— Drarna diwedd byd ........................2G4 Dadl rhwng y Cristion a Phechadur. 267 Congl y Plant,— Yr Hindw dedwydd ........................268 Offeiriad Chiniaidd yn offrymu.— Dablun.......................................2G9 Troi dalen.......................................270 Cariad yn ennül cariad ..................272 Anianyddiaeth y Beibl.—Dablün......274 Mr. Robert Alorris...........................279 Cebddobiahh y Sol-ía ..................280 Adolygiad y Wasg ........................261 BlHDDONIAETP ..............................28J cofnodion ye ysgol sabeathol ...... 284 Gofyniadad ao Atebion..................285 Manion..........................................28G LLÄNGOLLEÌf: "W. WILLIÀMS, Swyddfa'r Great a'r Aihraw,